سمپوزیوم روابط فرا زناشویی
ارسال شده توسط modir در 1391/08/23 16:01:53
گروه تخصصی مشاره انجمن روانشناسی ایران با سرپرستی خانم دکتر پریوش وکیلی برگزار می کنند
زمان:30 آذر ماه 1391 .... سخنران اصلی: دكتر پریوش وکیلی

به شرکت کنندگان در سمپوزیوم گواهی از طرف انجمن روانشناسی ایران داده می شود.

http://iranpa.org/Portal/default.aspx?tabid=442&ArticleId=497
با سلام
به دلیل استقبال زیاد شرکت کنندگان در سمپوزیوم روابط فرازناشویی در تاریخ 30 آذر و تکمیل شدن ظرفیت آن انجمن رولنشناسی ایران این سمپوزیوم را در تاریخ 28 آذر ماه نیز برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است ظرفیت شرکت کنندگان محدود می باشد در صورت تمایل شرکت در سمپوزیوم، هزینه را به حساب انجمن واریز بفرمایید و نام و شماره فیش را از طریق تلفن به دفتر انجمن اطلاع دهید.

مکان و ساعت سمپوزیوم روابط فرازناشویی در تاریخ 28 آذر ماه: تهران، بزرگراه آفریقا، خیابان سعیدی، پلاک 8، واحد 6 ، دفتر انجمن روانشناسی ایران – ساعت: 13:30 الی 16:30

روابط عمومی انجمن روانشناسی ایران